Tapahtuman oletuskuva

Ten Principles -koulutus 1/4: UN Global Compactin kymmenen periaatetta

26.8.2020 15:00

Global Compact -verkostomme syksyn ohjelma lähtee käyntiin neliosaisella koulutuksella Global Compactin kymmenestä periaatteesta. Ten Principles -koulutuksen ensimmäinen osa järjestetään virtuaalisesti keskiviikkona 26.8. klo 15.

YK:n Global Compact perustuu kymmeneen ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristöön ja korruption vastaisuuteen liittyvään periaatteeseen, joihin kaikkien Global Compact -yritysten tulee sitoutua. Nämä kymmenen periaatetta muodostavat ensimmäisen maailmanlaajuisessa YK-järjestelmässä tehdyn linjauksen yritysvastuun keskeisistä elementeistä ja toimivat siten muiden yritysvastuuta koskevien kansainvälisten linjausten perustana. Periaatteet ankkuroituvat YK:n kansainvälisiin sopimuksiin ja julistuksiin, joihin Suomikin on sitoutunut.

Yrityksille Global Compactin kymmenen periaatetta antavat selkänojan ja vahvan pohjan yritysvastuun toteuttamiseen ja menestymiseen liiketoiminnassa, sillä ne sisältävät yritysvastuun kaikki kolme osa-aluetta (people, planet, prosperity). Periaatteisiin sitoutumalla ja niitä toteuttamalla yritykset luovat liiketoiminnalleen vastuullisen pohjan, jolta edistää esimerkiksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

Ten Principles -koulutus järjestetään yhteistyössä yritysvastuuasiantuntijoiden Merja Pentikäisen (OTT), Hanna Liappisin (FM) sekä Hanna Silvolan (KTT) kanssa. Perehdymme jokaiseen kymmeneen periaatteeseen teemoittain asiantuntijoiden ja yritysesimerkkien johdolla. Koulutuksen jälkeen tiedät

  • Mihin periaatteet perustuvat 
  • Mitä periaatteet konkreettisesti tarkoittavat
  • Miten periaatteiden avulla rakennetaan vastuullista ja tuottavaa liiketoimintaa

Koulutuksen ensimmäinen osa järjestetään webinaarina keskiviikkona 26.8. klo 15. Tässä osassa esitelemme Global Compactin kymmenen periaatetta ja keskustelemme niistä kokonaisuutena.

Webinaarin pääaiheet ja rakenne:

  • UN Global Compactin ja kymmenen periaatteen tausta, sisältö ja merkitys
  • UN Global Compactin suhde muihin kansainvälisiin yritysvastuulinjauksiin
  • Yritysvastuun sisältö yleisesti (taloudellinen, ympäristö- ja sosiaalinen vastuu)
  • Miten yritysvastuu liittyy kestävyyteen ja kestävän kehityksen vaatimuksiin, ml. YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDGs)?
  • Yrityscase: Jäsenyrityksemme UPM kertoo miksi he ovat mukana Global Compactissa
  • Keskusteluosuus webinaarin lopussa

Ten Principles -koulutuksen ajankohdat ovat seuraavat:

Osa 1 Ten Principles kokonaisuutena ke 26.8.2020 klo 15

Osa 2 Ihmisoikeudet to 10.9.2020 klo 15

Osa 3 Ympäristö ke 23.9.2020 klo 15

Osa 4 Taloudellinen vastuu ke 7.10.2020 klo 15

Koulutus on täysin avoin ja ilmainen kaikille Global Compact Network Finlandin jäsenyrityksille. Koulutuksen ensimmäiseen osaan on ilmainen pääsy myös muilla yrityksillä. Seuraavasta kolmesta osasta Global Compact Network Finland perii maksun verkoston ulkopuolelta osallistuvilta.

--

Kouluttajat

Merja Pentikäinen (OTT) on yritysvastuun eturivin asiantuntijoita ja yritysten ihmisoikeusvastuun edelläkävijäasiantuntija Suomessa. Hän on toiminut kansainvälisen oikeuden tutkijana, opettajana ja ma. professorina, ja ko. työssään hän on käsitellyt laajasti ihmisoikeuksia ja yritysten ihmisoikeusvastuuta. Pentikäinen on laatinut (ulkoministeriölle) ensimmäisen Suomessa tehdyn selvityksen ihmisoikeuksien merkityksestä yritystoiminnassa (”Yritystoiminta ja ihmisoikeudet” (2009)) ja hän on kanssakirjoittajana ”Menesty yritysvastuulla – käsikirja kokonaisuuteen” -kirjassa (2019). Hän on auttanut useita suomalaisyrityksiä jalkauttamaan ihmisoikeusvastuuta konkreettiseen yritystoimintaan.

Hanna Liappis (FM) on ympäristövastuuseen sekä yritysvastuun eri johtamisjärjestelmiin ja mittaamiseen perehtynyt yritysvastuun asiantuntija. Liappis on työskennellyt eri toimialoilla teollisuudessa, tutkimuksessa ja järjestömaailmassa. Hän on ollut kehittämässä erilaisia uusia yritysvastuun johtamisjärjestelmiä ja kriteeristöjä muun muassa matkailualalle, maatalouteen ja nyt viimeiseksi Keskuskauppakamarin käyttöön yhdessä Merja Pentikäisen kanssa ihmisoikeuksiin keskittynyttä hallintajärjestelmää. Liappis on ”Menesty yritysvastuulla – käsikirja kokonaisuuteen” -kirjan (2019) kanssakirjoittaja.

Hanna Silvola (KTT) tutkii ja opettaa vastuullista sijoittamista Hankenilla ja liikkeenjohdon koulutusohjelmissa. Silvolan tutkimusalueisiin kuuluvat yritysvastuun mittaaminen, raportointi, varmentaminen ja tulkinta osana taloudellista informaatiota ja päätöksentekoa. Silvola on opettanut London School of Economicissa ja vieraillut Stanfordin yliopistossa. Silvola on toinen "Vastuullisuudesta ylituottoa sijoituksiin" (2019) teoksen kirjoittajista.

Tapahtuma on päättynyt.

Ajankohta

Alkaa:  

26.8.2020 15:00

Päättyy:  

26.8.2020 16:00

Järjestäjä

Global Compact Network Finland

info@globalcompact.fi